Algemene voorwaarden

Laatste update 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn de algemene voorwaarden gewijzigd.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Cindy Beauty & Tea Bar Bar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Rose Nails & Beauty Bar het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Cindy Beauty & Tea Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling in rekening brengen. Tevens mag Cindy Beauty & Tea Bar zonder opgave de afspraak annuleren.