Slide

Maak een afspraak

Maak eenvoudig een afspraak bel/whatsapp 06-450 56612.

  Algemene voorwaarden & privacy voorwaarden

  Algemene voorwaarden Cindy Beauty & Tea Bar

  Algemene voorwaarden van de Beauty Salon

  1. Afspraken maken
   Om een afspraak te maken bij onze nagelsalon, kunt u bellen of online een afspraak maken via onze website. Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd te komen voor uw afspraak. Als u te laat komt, kan het zijn dat uw afspraak moet worden verkort of verplaatst.

  2. Annuleren of verzetten van afspraken
   Als u uw afspraak wilt annuleren of verzetten, laat het ons dan minstens 24 uur van tevoren weten. Als u binnen 24 uur voor uw afspraak annuleert of niet komt opdagen, kan het zijn dat we een deel van de kosten in rekening brengen.

  3. Betaling
   De betaling dient contant te worden voldaan na afloop van de behandeling. Wij accepteren geen cheques.

  4. Garantie Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige nagelbehandelingen en gebruiken alleen professionele nagelproducten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw behandeling, laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

  5. Geen garantie opgellak behandeling
   Helaas geven wij geen garantie op een gellak behandeling en een BIAB behandeling. Hoe lang een behandeling op uw nagels blijft, is namelijk sterk afhankelijk van de persoonlijk omstandigheden in het behandelen van uw nagels,
   Zo raden we sterk aan om handschoenen te dragen bij het schoonmaken om uw nagels te beschermen.

  6. Hygiëne
   Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. We gebruiken voor elke klant nieuwe, steriele instrumenten en werken met handschoenen. We zorgen ervoor dat onze werkplek altijd schoon en hygiënisch

  7. Kinderen
   Kinderen onder de 12 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene.

  8. Allergieën en ziekten
   Als u allergisch bent voor bepaalde nagelproducten of lijdt aan een ziekte die van invloed kan zijn op uw nagelbehandeling, laat het ons dan voorafgaand aan uw afspraak weten.

  9. Aansprakelijkheid
   Onze nagelsalon is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan uw persoonlijke eigendommen of aan uzelf tijdens uw bezoek aan onze salon.

  Door een afspraak te maken bij onze nagelsalon, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te wijzigen.

  Privacy voorwaarden

  AVG-voorwaarden van de nagelsalon

  1. Verwerking van persoonsgegevens
   Onze nagelsalon verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het maken van afspraken, het uitvoeren van behandelingen en het bijhouden van onze administratie. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

  2. Doel van de verwerking
   Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het maken van afspraken en het uitvoeren van nagelbehandelingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling of op basis van een wettelijke verplichting.

  3. Bewaartermijn
   Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij wij hiervoor een wettelijke verplichting hebben. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

  4. Recht op inzage en correctie
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze nagelsalon. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek.

  5. Beveiliging van persoonsgegevens
   Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  6. Klachten
   Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze indienen bij onze nagelsalon. Als wij er samen niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onze AVG-voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om onze AVG-voorwaarden te wijzigen.